KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no vil stenges i løpet av 2016  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
English
Kontaktinfo
Direktoratet for e-helse

Tjenester og produkterKITH AS er overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012, og ble fra 1. januar 2016 del av Direktoratet for e-helse.

*****************

NB! KITH.no vil legges ned i løpet av 2016. Standarder og andre dokumenter overføres fortløpende til ehelse.no. Visningsfiler er tilgjengelige via https://sarepta.ehelse.no/ og test- og godkjenning er overført til nhn.no.

Henvendelser til Meldingshjelp og  Kodehjelp vil fra 2. mai 2016 ikke lenger kunne mottas på Helsedirektorat-adressene. Adresser som må benyttes deretter er:

Spørsmål om implementering og bruk av nasjonale meldingsstandarder:

Spørsmål angående koding med helsefaglige kodeverk:

Spørsmål om bruk av Norsk laboratoriekodeverk:

Tilsvarende for postmottak: postmottak@ehelse.no. Også personlige epostadresser til ansatte vil kun kunne mottas på @ehelse.no-adresser. Adressene er på format fornavn.etternavn@ehelse.no.

*****************


Nyheter

Nyhetsarkiv

Aktuelt
Nyhetsvarsling
Abonner på forsidenyheter
Arrangementer
Utskriftvennlig side: