KITH AS er overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012.
KITHs nettsteder vil inntil videre ha de samme adresser som før.
 
Standarder Sertifisering Publikasjoner Arrangementer Om oss
For brukere
Kontaktinfo
Helsedirektoratet
Avd. standardisering
Pb. 6285 Sluppen
7489 Trondheim
Tlf: 810 200 50

Tjenester og produkterKITH AS er overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012. KITHs nettsteder vil inntil videre ha de samme adresser som før.
Les mer under "Om oss".

*****************

NB! Standarder og andre dokumenter overføres fortløpende til ehelse.no. Kun hvis dokumentet ennå ikke finnes på ehelse.no, skal dokumenter på kith.no benyttes.

Unntak: Visningsfiler og Test og godkjenning oppdateres inntil videre kun på kith.no.

*****************


Nyheter

Nyhetsarkiv

8.2.2013
Norsk laboratoriekodeverk
25.januar ble Norsk laboratoriekodeverk v.1.0 publisert. Dette kodeverket erstatter NEKLAB som ble sendt på høring i februar 2012.
Norsk laboratoriekodeverk er revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger på høringsforslaget og revisjonen er utført med bistand fra ulike regionale helseforetak og i samarbeid med oppnevnte representanter fra spesialistforeninger innenfor laboratoriemedisin.
Forskjellene fra Neklab til denne nye reviderte versjonen var såpass store at en navneendring syntes nødvendig.
 
 
1.2.2013
Nye adresser
I løpet av fredag 01.02.2013 vil følgende nye adresser tre i kraft:
Volven: volven.helsedirektoratet.no
FinnKode: finnkode.helsedirektoratet.no
 
Aktuelt
Nyhetsvarsling
Abonner på forsidenyheter
Arrangementer
Utskriftvennlig side: