Lag bokmerkeInfeksiøse tarmsykdommer(A00-A09)

 
Lag bokmerke    A00   
 
Kolera (cholera)
      A00.0 Kolera som skyldes Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
Klassisk kolera
      A00.1 Kolera som skyldes Vibrio cholerae 01, biovar eltor
Kolera eltor
      A00.9 Uspesifisert kolera
 
Lag bokmerke    A01   
 
Tyfoidfeber og paratyfoidfeber
      A01.0 Tyfoidfeber
Infeksjon som skyldes Salmonella typhi
      A01.1 Paratyfoidfeber A
      A01.2 Paratyfoidfeber B
      A01.3 Paratyfoidfeber C
      A01.4 Uspesifisert paratyfoidfeber
Infeksjon som skyldes Salmonella paratyphiINA
 
Lag bokmerke    A02   
 
Andre salmonellainfeksjoner
Inkl:
infeksjon eller matforgiftning som skyldes alle andre salmonella-arter enn Salmonella typhi og Salmonella paratyphi
      A02.0 Salmonellaenteritt
Salmonellose
      A02.1 Salmonellasepsis
      A02.2 Lokaliserte salmonellainfeksjoner
Salmonella-:
  • artritt (M01.3*)
  • meningitt(G01*)
  • osteomyelitt(M90.2*)
  • pneumoni(J17.0*)
Tubulointerstitiell nyresykdom som skyldes Salmonella(N16.0*)
      A02.8 Andre spesifiserte salmonellainfeksjoner
      A02.9 Uspesifisert salmonellainfeksjon
 
Lag bokmerke    A03   
 
Shigellose
      A03.0 Shigellose som skyldes Shigella dysenteriae
Shigellose, serogruppe A [Shiga-Kruse-dysenteri]
      A03.1 Shigellose som skyldes Shigella flexneri
Shigellose, serogruppe B
      A03.2 Shigellose som skyldes Shigella boydii
Shigellose, serogruppe C
      A03.3 Shigellose som skyldes Shigella sonnei
Shigellose, serogruppe D
      A03.8 Annen spesifisert shigellose
      A03.9 Uspesifisert shigellose
Basillær dysenteri INA
 
Lag bokmerke    A04   
 
Andre bakterielle tarminfeksjoner
Ekskl:
matforgiftninger klassifisert annet sted
tuberkuløs enteritt (A18.3)
      A04.0 Infeksjon som skyldes enteropatogen Escherichia coli
      A04.1 Infeksjon som skyldes enterotoksigen Escherichia coli
      A04.2 Infeksjon som skyldes enteroinvasiv Escherichia coli
      A04.3 Infeksjon som skyldes enterohemoragiskEscherichia coli
      A04.4 Andre tarminfeksjoner som skyldes Escherichia coli
Enteritt som skyldes Escherichia coliINA
      A04.5 Enteritt som skyldes Campylobacter
      A04.6 Enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica
Ekskl:
ekstraintestinal yersiniose (A28.2)
      A04.7 Enterokolitt som skyldes Clostridium difficile
Matforgiftning av Clostridium difficile
Pseudomembranøs kolitt
      A04.8 Andre spesifiserte bakterielle tarminfeksjoner
      A04.9 Uspesifisert bakteriell tarminfeksjon
Bakteriell enteritt INA
 
Lag bokmerke    A05   
 
Andre bakterielle matforgiftninger, ikke klassifisert annet sted
Ekskl:
infeksjon som skyldes Escherichia coli(A04.0-A04.4)
listeriose (A32.-)
matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes Salmonella(A02.-)
toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer (T61-T62)
      A05.0 Matforgiftning som skyldes Staphylococcus
      A05.1 Botulisme
Matforgiftning som skyldes Clostridium botulinum
      A05.2 Matforgiftning som skyldes Clostridium perfringens[Clostridium welchii]
Enteritis necroticans
      A05.3 Matforgiftning som skyldes Vibrio parahaemolyticus
      A05.4 Matforgiftning som skyldes Bacillus cereus
      A05.8 Andre spesifiserte bakterielle matforgiftninger
      A05.9 Uspesifisert bakteriell matforgiftning
 
Lag bokmerke    A06   
 
Amøbeinfeksjon
Inkl:
infeksjon som skyldes Entamoeba histolytica
Ekskl:
andre protozosykdommer i tarmkanalen (A07.-)
      A06.0 Akutt amøbedysenteri
Akutt amøbeinfeksjon
Amøbeinfeksjon i tarmkanalen INA
      A06.1 Kronisk amøbeinfeksjon i tarmkanalen
      A06.2 Amøbekolitt uten dysenteri
      A06.3 Amøbom i tarmkanalen
Amøbom INA
      A06.4 Amøbeabscess i lever
Amøbeinfeksjon i lever
      A06.5 Amøbeabscess i lunge (J99.8*)
Amøbeabscess i lunge (og lever)
      A06.6 Amøbeabscess i hjerne (G07*)
Amøbeabscess i hjerne (og lever/og lunge)
      A06.7 Amøbeinfeksjon i hud
      A06.8 Amøbeinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon
Amøbe-:
  • appendisitt
  • balanitt† (N51.2*)
      A06.9 Uspesifisert amøbeinfeksjon
 
Lag bokmerke    A07   
 
Andre protozosykdommer i tarmkanalen
      A07.0 Balantidiasis
Dysenteri som skyldes Balantidium
      A07.1 Infeksjon som skyldes Giardia lamblia
      A07.2 Cryptosporidiosis
      A07.3 Isosporiasis
Infeksjon som skyldes Isospora belli og Isospora hominis
Isosporose
Koksidiose i tarmkanalen
      A07.8 Andre spesifiserte protozosykdommer i tarmkanalen
Sarkocystose
Sarkosporidiose
Trikomonasinfeksjon i tarmkanalen
      A07.9 Uspesifisert protozosykdom i tarmkanalen
Flagellatdiaré
Protozo-:
  • diaré
  • dysenteri
  • kolitt
 
Lag bokmerke    A08   
 
Virusinfeksjoner og andre spesifiserte infeksjoner i mage-tarmkanalen
Ekskl:
influensa med affeksjon av fordøyelseskanal (J10.8, J11.8)
      A08.0 Rotavirusenteritt
      A08.1 Akutt gastroenteritt som skyldes Norwalk-faktor
Enteritt med små runde virus
      A08.2 Adenovirusenteritt
      A08.3 Annen virusenteritt
      A08.4 Uspesifisert virusinfeksjon i mage-tarmkanalen
Virus-:
  • enteritt INA
  • gastroenteritt INA
      A08.5 Andre spesifiserte mage-tarminfeksjoner
 
Lag bokmerke    A09   
 
Diaré og gastroenteritt med antatt infeksiøs årsak
Merk:I land der enhver betegnelse som er nevnt i A09 uten ytterligere spesifikasjoner kan antas å være ikke-infeksiøs, skal tilstanden klassifiseres under K52.9.
Diaré:
  • dysenterisk
  • epidemisk
  • infeksiøs INA
  • INA
Enteritt  )  INA
Gastroenteritt  )  hemoragisk
Kolitt  )  septisk
Tarmkatarr
Ekskl:
diaré og gastroenteritt som skyldes bakterier, protozoer, virus eller andre spesifiserte smittestoff (A00-A08)
ikke-infeksiøs diaré (K52.9)
   • hos nyfødt (P78.3)