Kapittel V

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser(F00-F99)

Inkl:
Forstyrrelser i psykisk utvikling
Merk:Konsulter om ønskelig merknad om kapittel V i opplæringsdelen.
Ekskl:
symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Kategoriblokker

F00-F09Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser
F10-F19Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
F20-F29Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser
F30-F39Affektive lidelser
F40-F48Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser
F50-F59Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
F60-F69Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne
F70-F79Psykisk utviklingshemning
F80-F89Utviklingsforstyrrelser
F90-F98Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
F99Uspesifisert psykisk lidelse

Stjernekategorier

F00*Demens ved Alzheimers sykdom
F02*Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted