Innhold


Woncas klassifikasjonskomité
ICPC-2 i Norge
Forord (fra engelsk bokutgave)
1 Innledning
2 Strukturen i ICPC
3 Omsorgsepisode
4 ICPC for registrering av kontaktårsak
5 ICPC for registrering av helseproblemer og tiltak
6 Inklusjonskriterier i ICPC
7 Koding av alvorlighetsgrad
8 Funksjonsvurdering: COOP/Wonca tabeller
9 Referanser
10 ICPC systematisk del
11 Konvertering mellom ICD-10 og ICPC-2
12 Alfabetisk indeks
Vedlegg 1: Kopi av ICPC-2 Kodekort
Vedlegg 2: Oversikt over viktige endringer fra ICPC-1 til ICPC-2
Vedlegg 3: Norske publikasjoner om eller med ICPC - nasjonalt og internasjonalt