Veiledning - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Veiledning ICD-10


Denne siden inneholder eldre og tildels utdaterte veiledningsdokumenter. Gå til www.kith.no/kodeveiledning som er gjeldende side for opplæring og veiledning i medisinsk koding.
 

Eldre dokumenter

 
Retningslinjer for koding - generell orientering om serien, 2006. (pdf, 445 kB)
 
Opplæring, veiledning og retningslinjer
 

Opplæring ICD-10 (oppdatert i forhold til bokutgaven)

(pdf, 732 kB)

ICD-10 kodeveiledning 2007 (innledning til retningslinjeserien)

(pdf, 500 kB)

Samlet oversikt over retningslinjer for multippel koding (referansedokument)

(pdf, 568 kB)
Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid (2007) (pdf, 445 kB)
Retningslinjer for koding av diabetes mellitus og sykdommens komplikasjoner (pdf, 459 kB)

Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial

(pdf, 474 kB)
Retningslinjer for koding av kronisk obstruktiv lungesykdom (pdf, 520 kB)
Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom (pdf, 463 kB)
Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (pdf, 470 kB)

Retningslinjer for diagnosekoding ved kjønnslemlestelse av kvinner

(pdf, 519 kB)

Retningslinjer for koding: Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Se www.kith.no/bup
Utskriftvennlig side: