Organisasjonskodeverk (OK) - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner
 

Organisasjonskodeverket (OK)

Organisasjonskodeverket (OK, også kalt OK 2007) er en samling kodeverk laget for å beskrive virksomheten til behandlingsstedene i spesialisthelsetjenesten.

KITH har det operative ansvaret for OK-kodeverkene og den grunnleggende informasjonsmodellen, samt for kodeveildningen. Ved spørsmål, kontakt kodehjelp@helsedir.no.

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for OK/OK2007. Les mer om prosjektet på Helsedirektoratets nettsider

OK er implementert i en registreringsapplikasjon RESH, og registrering av enheter skjer gjennom denne applikasjonen. Se www.nhn.no/nhn-fresh.

Siden er sist oppdatert 19.11.2012.

Kodeveiledning

 

Dokumentasjon

Informasjonsmodell og kodeverk for OK
(pdf, 754k)

UML-modell eksportert til XMI versjon 2.1.

Informasjon om det tidligere Avdelingskodeverket finner du her.

 

Nyheter og oppdateringer

  • 19.11.12 Nye retningslinjer for registrering publisert
  • 21.12.10 Ny versjon av dokumentasjon publisert.
  • 30.04.10 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH er nå publisert
  • 27.08.08 Ny versjon 2.0 av datamodell og kodeverk for RESH er nå publisert.

 

Utskriftvennlig side: