NCMP - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

NCMP Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer 

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 

Introduksjon
Sosial- og helsedirektoratet har forvaltningsansvaret for kodeverkene som brukes i helsetjenestene, og har i brev av 29.09.05 besluttet at NCMP skal innføres i somatisk spesialisthelsetjeneste ved helseforetak fra 1. januar 2006.

Registrering av NCMP-koder ble obligatorisk for offentlige poliklinikker fra 1. januar 2006. Registreringsplikten ble fra 1. januar 2008 utvidet til også å omfatte sengeposter og privatpraktiserende spesialister. NCMP er også obligatorisk for fagområdene habilitering, rehabilitering fra 1.1.2010 og for fagområdene tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne fra 1.9.2010.

Se årets Kodeveiledning på vår kodeveiledningsside for nærmere informasjon om bruk av NCMP. Ved spørsmål om koding og/eller forslag til oppdatering av kodeverket, send e-post til: kodehjelp@helsedir.no

Vesentlige endringer i NCMP må godkjennes av den nasjonale referansegruppen. Frist for innmelding av nye prosedyrer for følgende års utgave er 1. september.

Spørsmål angående finansiering sendes drginfo@helsedir.no.
Ta eventuelt kontakt med Avdelingsdirektør Leena Kiviluoto, Helsedirektoratet (lek <krøllalfa> shdir.no)
NCMP 2013 
NCMP koderegister 2013 (txt, UTF-8-tegnsett). Gjelder fra 01.01.2013.
Særkoder 2013 (txt UTF-8-tegnsett, 2kB)
Hefte med kapittel I og O i NCMP 2013 (pdf, 322 kB)
NCMP endringsdokumentasjon 2012-2013 (pdf)
Alle endringer fra 2006 (Excelark i komprimert mappe, med utgåtte koder, nye koder og tekstendringer med dato)
NCMP 2011-2012
NCMP/NCSP Bok 2011 (pdf, 6.2 MB)
Seksjonene WM-WR og ZW i NCMP 2011 (pdf, 118kB)
NCMP koderegister 2012 (txt, UTF-8-tegnsett). Gjelder fra 01.01.2012.
NCMP koderegister 2011 (txt, UTF-8-tegnsett)
Særkoder 2012 (txt UTF-8-tegnsett, 2kB)
Særkoder 2011 (txt UTF-8-tegnsett, 2kB)
NCMP endringsdokumentasjon 2011-2012 (pdf)
NCMP endringsdokumentasjon 2010-2011 (pdf)
PowerPoint-presentasjon om rapportering av poliklinisk fysioterapi fra 2011

Nye koder for utprøving innen habilitering, rehabilitering,tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk og psykisk helsevern for voksne 2012
Kun for bruk ved utvalgte avdelinger
Nye koder for utprøving (txt, 275 kB)
NCMP koderegister 2012 inkludert nye koder for utprøving (txt, 315 kB)
 
NCMP 2010
NCMP/NCSP Bok 2010 (pdf, 6.2 MB)
NCMP koderegister 2010 (oppdatert med endrede koder gjeldende fra 1.9.2010) (txt, 39kB)
Særkoder 2010 (oppdatert februar 2010)  (txt, 3kB)
NCMP endringsdokumentasjon 2009-2010 (pdf, 37kB)
Koder for nye fagområder i NCMP fra 2010 (pdf, 24 kB)
 
Endringer for nye områder fra 1. september 2010
NCMP koderegister 1/9-10 (txt, 40kB)
NCMP endringsdokumentasjon 1/9-10 (pdf, 29kB)
Koder for nye fagområder i NCMP per 1/9-10 (pdf, 29 kB)
 
Presentasjon om nye koder for områdene habilitering, rehabilitering,tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk og psykisk helsevern for voksne
PDF-format (431kB)
PowerPoint (734kB)
Nyheter og oppdateringer
 • 30.01.2013  Korrigert datafil er lagt ut. Filen som var datert 29.12.2012 hadde en feil i koden OABJ00 Vurdering av oppfyllelse av kravene til å inneha førerkort i det første tegn var sifferet 0 i stedet for bokstaven O. Dette er nå korrigert.

 • 06.02.2012  Datafiler med nye koder innen områdene habilitering, rehabilitering,tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk og psykisk helsevern for voksne er lagt ut. Dette omfatter de nye kapitlene I og O, samt enkelte nye tilleggskoder i kapittel Z. Disse kodene skal kun brukes ved utvalgte testenheter i 2012 som deltar i utprøving av kodene. Andre skal bruke de ordinære kodene og datafilene.

 • 01.09.2011  Koderegisterfil og endringsdokument for 2012 gjeldende fra 01.01.2012 er lagt ut. Ny liste over nasjonale særkoder publiseres senere i år.

 • 17.02.2011  Ny særkode er tatt i bruk gjeldende fra og med 01.01.2011, 1XX02 Behandling med studiemedikament i LUCAS-studien. Se nærmere informasjon i brev fra Helsedirektoratet.
 • 12.12.2010  PowerPoint-presentasjon som gjelder rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister. Se meny til høyre.
 • 22.09.2010  Oppdatert PPT-presentasjon som gjelder prosedyrekoder for nye områder. Se meny til høyre.
 • 01.09.2010  Koderegisterfil for 2011 med endringsdokumentasjon for NCMP er lagt ut. Filen inkluderer også endringene i koder for områdene habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern for voksne som ble innført 1.9.2010. Koderegisterfilen må ikke tas i bruk før 1.1.2011. Kumulativt dokument med alle endringer i koder og kodetekster fra 2006 er oppdatert.

 • 30.06.2010  Nye koder for fagområdene psykisk helsevern for voksne og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Koderegisterfiler gjeldende fra 1. september 2010 og endringsdokumentasjon er tilgjengelig til høyre på denne siden. Se brev fra Helsedirektoratet av 22.06.2010. Se også nyhet av 28.06.2010 på www.kith.no/kodenytt.

 • 17.02.2010 KITH har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en presentasjon om de nye prosedyrekodene innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern (tidligere kalt HRRP-kodeverket). Presentasjonen kan lastes ned fra rammen til høyre.

 • 03.02.2010 Helsedirektoratet har laget en ny liste med nasjonale særkoder for 2010, oppdatert februar 2010.

 • 04.01.2010 Brev fra Helsedirektoratet av 17.12.2009 til regionale helseforetak og helseforetak om prosedyrekoding innen habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk og psykisk helsevern.

 • 30.09.2009 Koderegisterfil for 2010 med endringsdokumentasjon for NCMP er lagt ut. Filen inneholder nå også de nye HRRP-kodene i intervallet WMAA til WRAA og tilleggskoder i kategorien ZWWA. Koderegisterfilen må ikke tas i bruk før 1.1.2010. I tillegg er det i år lagt ut en kumulativ endringsfil for NCMP som viser alle NCMP-koder fra første utgave i 2006 til 2010 med datoer for når koder er innført, tatt ut av bruk og endret i tekst. Vi anbefaler å se på dette dokumentet når man f.eks. lurer på hvor det er blitt av en kode man har pleid å bruke men som ikke lenger er gyldig.

 • Eldre nyheter er lagt i eget arkiv

Bokutgave
Det utgis ikke noen ny bok i 2013. Siste utgave inneholder 2011-versjonen av kodeverkene. 

NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2011 (pris kr. 225 + frakt) bestilles hos:
Fagbokforlaget AS
Kanalveien 51 
5068 Bergen
Telefon: 55 38 88 38
Bestill online
E-post: ordre@fagbokforlaget.no
 

Elektroniske bokutgaver og søkeverky (fra KITH)
PDF-fil av felles bokutgave NCMP og NCSP for 2010 samt elektronisk søkeverktøy kan lastes ned gratis, se kolonnen til høyre.
 
Utskriftvennlig side: