ICD-10 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICD-10 - Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 
Introduksjon
KITH oppdaterer på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet den norske utgaven av ICD-10. Årlige endringer behandles på høsten i referansegruppen for ICD-10, publiseres rundt 1. september og trer i kraft 1. januar. Ny versjon av den trykte bokutgaven utgis sjeldnere, men søkeverktøyet vil alltid inneholde de siste godkjente endringer.

Henvendelser vedrørende kodeverk og koding rettes til kodehjelp@helsedir.no.
For informasjon om DRG og ISF (Innsatsstyrt finansiering) se www.drginfo.no

Bok og søkeverktøy
Søkeverktøy for inneværende år 
Tidligere utgaver
ICD-10 bok 2011 (zip, 22 MB)

Veiledning og opplæring
Veiledning og opplæring i medisinsk koding er samlet på egen side 

Endringsdokumentasjon
2012-2013 (gjelder fra 01.01.2013) (pdf, 176kB)
2011-2012 (gjelder fra 01.01.2012) (pdf, 175kB)
2010-2011  (pdf, 190kB)
2009-2010  (pdf, 302kB)

Tidligere utgaver


Kumulativt endringsdokument
Alle endringer fra 1999 (Excelark i ZIP-fil, 599 kB, utgåtte koder, nye koder og tekstendringer med dato. Sist endret 03.12.2012)

Datafiler
(UTF-8-tegnsett)
ICD-10 datafiler for 2013 (gjelder fra 01.01.2013)
ICD-10 datafiler for 2012 
ICD-10 datafiler for 2011 
ICD-10 datafiler for 2010 
Tidligere utgaver
Nyheter og oppdateringer
 • 03.12.12 Datafiler og endringsdokumentasjon som gjelder for 2013 er publisert i tabellene på høyre side.
 • 07.03.12 Pga. feil i DRG-grupperingsprogrammet må koding av SIRS/sepsis når dette er hovedtilstand utføres annerledes enn det som er angitt i kodeveiledningen. Koder for SIRS (R65.-) og septisk sjokk (R57.2) må ikke brukes som tilleggskoder men i stedet som koder for andre tilstander. Denne bestemmelsen gjelder for 2012.
 • 13.10.11 Foreløpig utgave av Kodeveiledning 2012 er lagt ut og endelig utgave skal publiseres medio desember.
 • 01.09.11 Datafiler og endringsdokumentasjon for 2012 er lagt ut, gyldige fra 01.01.2012. Kodeveiledning 2012 er under arbeid og endelig utgave planlegges publisert ca. 1. desember.
 • 21.01.11 Kodeveiledning 2011 i endelig versjon er lagt ut på siden www.kith.no/kodeveiledning. Veiledningen gjelder fra 01.01.2011.
 • 23.12.10 Kodeveiledning 2011 er lagt ut på siden www.kith.no/kodeveiledning i utkast. Endelig versjon ventes publisert innen 13.01.2011. Veiledningen gjelder fra 01.01.2011.
 • 31.08.10 Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2011. Datafilene må ikke tas i bruk før 01.01.2011. Kumulativ endringsfil for ICD-10 som viser alle kodeendringer fra første elektroniske utgave i 1999 er igjen oppdatert. Merk at dette er kodetekstene fra datafilene, som på grunn av datatekniske begrensninger er forkortet til maksimalt 60 tegn i forhold til kodetekstene i trykt bok og søkeverktøyet FinnKode. Kodeveiledning 2011 er under arbeid og planlegges publisert ca. 1. desember.
 • 02.03.10 Helsedirektoratet og KITH har samlet alle veiledninger om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten i Norge til ett dokument, Kodeveiledning 2010. Se under Nyheter kodeverk for mer informasjon.
  Kodeveiledning 2010 og tilhørende interaktiv spørsmålssamling (Selvtest i koding) kan åpnes i avsnittet Veiledning og opplæring i øvre høyre del av denne siden.
 • 24.02.10 Etter bestemmelse fra Helsedirektøren er følgende koder tatt ut av bruk i Norge fra 1. februar 2010:
  F64.1 Transvestittisme
  F65.0 Fetisjisme
  F65.1 Fetisjistisk transvestittisme
  F65.5 Sadomasochisme
  F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg
 • 23.11.09 Det er rettet en feil i endringsdokumentet og relevante datafiler for 2010. Koden N18.0 utgår i 2010 og erstattes med annen kode under N18. Samtidig er det gjort noen få korreksjoner av ortografiske feil i 60-tegnsfilen.
 • 29.10.09 Etter ønske fra helseforetakene har vi oppdatert koderegisterfilen for 2009 med ny tekst for J09 som ble innført 01.07.2009. Denne kan om ønskelig legges inn i datasystemene for å få oppdatert kodetekst før 01.01.2010.
 • 30.09.09 Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2010. Datafilene må ikke tas i bruk før 01.01.2010. I tillegg er det i år lagt ut en kumulativ endringsfil for ICD-10 som viser alle koder fra første elektroniske utgave i 1999 til 2010 med datoer for når koder er innført, tatt ut av bruk og endret i tekst. Merk at dette er kodetekstene fra datafilene, som på grunn av datatekniske begrensninger er forkortet til maksimalt 60 tegn i forhold til kodetekstene i trykt bok og søkeverktøyet FinnKode. KITH er i ferd med å utarbeide nye kodetekster som ikke er forkortet og er mer fullstendige i den forstand at teksten for en fire- eller femtegnskode der det er aktuelt kombineres med teksten til den tilhørende tretegnskategorien og om nødvendig omskrives til mer naturlig språk med samme meningsinnhold.
 • 25.06.09 Helsedirektoratet har i samsvar med anbefalinger fra WHO vedtatt at helsehjelp som skyldes Influensa A (H1N1) skal kodes med ICD-kode J09. Koden har endret navn og heter nå
  J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus
  Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa»
  Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa»

  Retningslinjene gjelder fra 1.7.2009.
  Siden koderegistrene på sykehusene stort sett kun oppdateres ved hvert årsskifte vil vi ikke oppdatere kodeteksten i datafilene i inneværende år. Imidlertid skal koden brukes som angitt over fra 1.7.2009.
Bruksområder
Ved årsskiftet 1996/97 ble ICD-10 tatt i bruk som klassifikasjonssystem for sykdommer i psykiatrien i Norge.
 
Bokutgave

Siste bokutgave for ICD-10 utkom i april 2011.

Bestilling av ICD-10, 2011 bokutgave rettes til:
Fagbokforlaget AS
Kanalveien 51
5068 Bergen
Telefon: 55 38 88 38
Faks: 55 38 88 39
e-post 
Bestill online
Pris: kr. 320,- + porto og eksp.

 

Elektronisk bok og søkeverktøy
Se Søkeverktøy.
 

Opplæring og veiledning
Samlet kodeveiledning og spørsmålssamling for opplæring i koding kan lastes ned under Veiledning og opplæring på øvre høyre del av siden.

Oppdatering av ICD-10
Se informasjon om oppdateringspraksis.
 

Endringsdokumentasjon
Dokumentasjonen kan lastes ned oppe til høyre for årets versjon, og fra historikksiden
 for tidligere versjoner

Koderevisjon
Se oversikt over rapporter fra koderevisjoner
 

Internasjonale ICD-10 lenker
Se lenkeoversikt
 

Historikk
For norsk og internasjonal ICD-10
 
Utskriftvennlig side: