Historikk ICD-10 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Historikk for norsk og internasjonal ICD-10

Eldre dokumentasjon, datafiler og søkeverktøy

Årstall

Endringsdokumentasjon

Datafiler

Søkeverktøy

2010 2009-2010 (pdf, 302kB) (oppdatert per 24.02.10) Datafiler ICD-10 2010 - Søkeverktøy for 2010
- Ikke gyldig etter 2010!
2009 2008-2009 (pdf, 50kB) (oppdatert per 14.12.08) Datafiler ICD-10 2009 - Søkeverktøy for 2009
- Ikke gyldig etter 2009!
2008 2007-2008 (pdf, 177kB) (oppdatert per 03.10.07) Datafiler ICD-10 2008 - Søkeverktøy for 2008
- Ikke gyldig etter 2008!
2007 2006-2007 (pdf, 228kB) (oppdatert per 08.01.07) Datafiler ICD-10 2007 - Søkeverktøy for 2007
- Ikke gyldig etter 2007!
2006  2005-2006 (pdf, 50kB) (oppdatert per 23.01.06) Datafiler ICD-10 2006
2005  2000-2005 (pdf, 208kB) (2005: gul bokutgave) Datafiler ICD-10 2005  
2004   Datafiler ICD-10 2004 - identiske med datafilene for 2003  
2003 Endringer i 60-tegnsfil fra 2000 til 2003 (zip, 4kB) Datafiler ICD-10 2003 (zip, 194kB)  
2002   Datafiler ICD-10 2002 (zip, 191kB)  

2001

  Datafiler ICD-10 2001 (zip, 191kB)  
2000 1998-2000 (pdf, 24kb) (2000: grå bokutgave)
Endringer i 60-tegnsfil fra 1999 til 2000 (zip, 1kB)
Datafiler ICD-10 2000 (zip, 371kB)  
1999   Datafiler ICD-10 1999 (zip, 313kB)  
1998 1996-1998 (pdf, 40kB) (1996: første bokutgave, grønn, 1998: burgunder bokutgave)    
ICD-9 Mappingtabeller ICD-9 - ICD-10 (zip, 2,8MB)
Veileder (pdf, 2,8MB)
Datafiler ICD-9 (zip, 237kB)  

 

Eldre nyheter og oppdateringer 

 • 01.10.08 Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2009. Datafilene må ikke tas i bruk før 01.01.2009.
 • 01.10.07 Det er lagt ut datafiler og endringsdokumentasjon for 2008. Datafilene må ikke tas i bruk før 01.01.2008.
 • 05.02 07 Kodeveiledning 2007, som er ny utgave av innledningen til serien Retningslinjer for koding er lagt ut på veiledningssiden
 • 06.01.07 Installasjonspakken for søkeverktøy 2007 kan lastes ned fra denne siden
 • 21.12.06 Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid gjeldende fra 1. januar 2007 er lagt ut i dag på veiledningssiden
 • 06.12.06 Endringsdokumentasjon og datafiler er oppdatert for å gjenspeile at kodene O80 til O84 tas ut av bruk i Norge
 • 01.12.06 Gyldige ICD-10 filer og endringsdokumentajon for 2007 er lagt ut i dag, se nedlastingsområde øverst til høyre på denne siden. Nytt søkeverktøy er under utarbeidelse og vil senere bli tilgjengelig fra denne siden.
 • 13.07.06 Nye retningslinjer for koding 2006 er nå publisert på veiledningssiden.
 • 05.07.06 I brev fra SHdir datert 3/7-06 til alle Regionale helseforetak og Helseforetak er det oppgitt en ikke-eksisterende e-postadresse hos KITH. Henvendelser vedrørende kodeverk og koding rettes til kodehjelp@helsedir.no.
 • 06.12.05 Gyldige ICD-10 filer for 2006 er lagt ut pr. 5 desember, se nedlastingsområde øverst til høyre på denne siden.
 • 08.06.05 Fra 1. januar 2006 skal det være mulig å registrere femtetegnskoder for psykiatri med utgangspunkt i den deriverte klassifikasjonen ICD-10: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer. (Statens helsetilsyn/ Universitetsforlaget; 1999. ISBN: 82-00-45067-8). For mer informasjon, se brev av 6. mai 2005. Testversjon 60-tegnsfil for 2006 er lagt ut under datafiler.
 • 08.02.05 Koderegisteret oppdatert
  Viktige tekstendringer for diabeteskodene E10- og E11-, samt opprydding i femtetegnskoder for kap. XIII
  Les mer
 • 06.01.05 Koderegisteret oppdatert
  Femtetegnskoder for de utgåtte kodene M723 og M725 er strøket
  Les mer
 • 10.09.04 Informasjonsbrev (pdf, 104k) om ny bokutgave sendt ut fra SHdir
 • 01.07.04 Informasjon om ICD-10 tilleggskoder for psykiatri fra 2006
  Tilleggskoder (femtetegnskoder) for psykiatri iht. "blå bok" (ICD-10: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer) planlegges innført fra 1. januar 2006. I løpet av 2005 vil det bli tilrettelagt for at tilleggskodene kan rapporteres til NPR, blir gyldige for DRG/ISF og RTV (POLK) etc. Dersom tilleggskoder for psykiatri benyttes lokalt før 2006, skal de ikke rapporteres sentralt.
 • 21.06.04 Informasjonsbrev (pdf, 169k) om oppdatering av ICD-10 for 2005
 • Utskriftvennlig side: