Datafiler - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

H

istoriske datafiler og publikasjoner for NCSP

Merk at alle underliggende filer er fra tidligere år. Datafiler gjeldende for 2010 se www.kith.no/ncsp.
 

Datafiler og publikasjoner 2009

Koderegister Format, str  Dato
Komplett koderegister 2009, betegnelser i fulltekst - til bruk for systemleverandører ans, 338k 30.09.2008
Komplett koderegister 2009, betegnelser forkortet til 60 tegnsformat - til bruk for systemleverandører ans, 318k 10.11.2008
Endringer i koderegister fulltekst fra 2008 til 2009 pdf, 50kB 30.09.2008
Bok 2009 pdf, 1 MB 04.12.2008

 

Datafiler og publikasjoner 2008

Koderegister Format, str  Dato
Komplett koderegister 2008, betegnelser i fulltekst - til bruk for systemleverandører ans, 333k 07.09.2007
Komplett koderegister 2008, betegnelser forkortet til 60 tegnsformat - til bruk for systemleverandører ans, 315k 24.10.2007
Endringer i koderegister fulltekst fra 2007 til 2008 pdf, 161kB 28.09.2007
Bok 2008 pdf, 1 MB 27.12.2007

Datafiler og publikasjoner 2007

Koderegister Format, str  Dato
Komplett koderegister 2007, betegnelser i fulltekst - til bruk for systemleverandører ans, 340k 08.11.2006
Komplett koderegister 2007, betegnelser forkortet til 60 tegnsformat - til bruk for systemleverandører ans, 322k 08.11.2006
Endringer i koderegister fulltekst fra 2006 til 2007 pdf, 29 kB 30.11.2006
Bok 2007 pdf, 1 MB 05.12.2006
Endringsdokumentasjon for bok pdf, 239 kB 04.05.2007

 

Datafiler og publikasjoner 2006

Koderegister Format, str  Dato
Alle NCSP-filer pakket zip, 1,2 MB 08.11.2006
Les meg tekstdokument med oversikt pdf, 43 kB 08.11.2006
Komplett koderegister 2006, betegnelser i fulltekst - til bruk for systemleverandører ans, 338k 08.11.2006
Komplett koderegister 2006, betegnelser forkortet til 60 tegnsformat - til bruk for systemleverandører ans, 320k 08.11.2006
Endringer i koderegister fulltekst fra 2005 til 2006 pdf, 32 kB 08.11.2006
Endringer i koderegister 60 tegnsformat fra 2005 til 2006 pdf, 32 kB 08.11.2006
Bok 2006 pdf, 1,5 MB 08.11.2006
Endringsdokumentasjon for bok 2006 pdf, 65 kB 08.11.2006

Datafiler og publikasjoner 2005

 
Koderegister Format, str  Dato
Alle NCSP-filer pakket zip, 1,46M 06.01.2005
Les meg tekstdokument med oversikt pdf, 118k 17.12.2004
Komplett koderegister, betegnelser i fulltekst - til bruk for systemleverandører ans, 339k 06.01.2005
Komplett koderegister, betegnelser forkortet til 60 tegnsformat - til bruk for systemleverandører ans, 320k 06.01.2005 
Endringer i koderegistrene fra 2004 til 2005 versjonen pdf, 140k 06.01.2005
Bok 2005 pdf, 1,30M 06.01.2005 
Endringsdokumentasjon for bok 2005 pdf, 145k 06.01.2005
Utskriftvennlig side: