ICF - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICF - Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 

ICF er en klassifikasjon utgitt av WHO som tar utgangspunkt i funksjon i utvidet forstand. ICFs hovedakser er kroppstrukturer, kroppsfunksjoner, aktiviteter og deltagelse, og miljøfaktorer. Les mer.

Les mer om organiseringen av ICF-arbeidet. Spørsmål sendes til kodehjelp@helsedir.no

Nyheter og oppdateringer

  • 20.12.2010: Korrigert noen få feilreferanser i ICF-CY.
  • 20.04.2010: ICF-CY publisert. Foreligger kun som pdf og blir ikke trykket opp i bokformat. Se "Bøker og hefter" i høyremenyen.

Eldre nyheter

Lenker

Bøker/hefter

ICF-CY (pdf, 586)
Brukerveiledning (pdf, 217k)
Bestill fullversjon
Bestill kortversjon

Søkeverktøy

Se egen side

Opplæringsmateriell

Nasjonal presentasjon

Manusark til nasjonal presentasjon
Utskriftvennlig side: