ICPC historikk - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
Datafiler
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICPC historikkUtviklingen av ICPC (International Classification of Primary Care) startet med at Verdensorganisasjonen for allmennmedisin (WONCA) i 1972 opprettet en internasjonal klassifikasjonskomité, WICC. Norge ved Bent Guttorm Bentsen var med helt fra starten. ICPC ble publisert første gang i 1987 og den norske utgaven kom ut i 1991. Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM) fikk en lisensavtale med WONCA for 10 år. Rikstrygdeverket fastsatte at fra 1.10.1992 skulle alle primærleger bruke ICPC for koding av diagnoser på legeregningskort og sykmeldinger. Slik ble Norge det første landet som gjorde ICPC til en offisiell nasjonal standard.

Den internasjonale ICPC-2 ble fullført og utgitt i bokform i 1998. En elektronisk utgave ble ferdigstilt i mars 2002 (ICPC-2-E, se offisielle ICPC-2-E websider).

Allerede i 1996-98, med støtte fra Legeforeningens fond for kvalitetssikring, ble det gjennomført en utbedring av alfabetisk indeks. Etter ønske fra NSAM har Sosial- og helsedirektoratet nå tatt over ansvaret for ICPC-2. I 2002 bevilget direktoratet penger til oversettelse av ICPC-2, og oppdraget ble gitt til KITH. KITH har samarbeidet med NSAMs klassifikasjonsutvalg om oversettelse og tilpasning til norske forhold.

Bøker og videoer

Bentsen BG/NSAM. Klassifikasjoner og definisjoner for primærhelsetjenesten. Oslo: TANO, 1991.
 

Bentsen BG. Bruk av ICPC i helsetjenesten. Den norske lægeforening. Lysaker: 1995.  Dette er en veileder og video for innføring i bruk av ICPC i helsetjenesten som kan bestilles fra Den norske lægeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Se et utdrag av videoen forden båndbredden du foretrekker:

ICPC-2 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten, 2004. Oversatt og tilpasset til norske forhold av KITH i samarbeid med NSAMs klassifikasjonsutvalg.
 

Veiledning

Prosjektplan for ICPC-2

  • Prosjektplanen, (pdf, 73k) opererer med innføringsdato 1. januar 2004, mens innføringen ble satt til 1. juli 2004.

ICPC-1.4 historisk informasjon (2002)
Merk at dette er produkter for ICPC-1. ICPC-2 ble innført 1. juli 2004.

Endringsinformasjon for ICPC-1.4: 

ICPC-1.2 historisk informasjon (1995)

Endringsinformasjon for ICPC-1.2: 

ICPC-1.1 historisk informasjon (1993)

Endringsinformasjon for ICPC-1.1: 

ICPC -  historisk informasjon (1992)

Konvertering ICD-10 til ICPC-1
Konvertering er som regel en vanskelig oppgave og hvor formålet ofte bestemmer resultatet.
Eksempel: ICD-10 til ICPC på tretegnsnivå i ICD-10 (KITH): Resultatrapport for prosjektet, (pdf, 60k)
fra et prosjekt ved KITH i 1996 på oppdrag fra Rikstrygdeverket.
 
Historikk mappingtabeller
Utskriftvennlig side: