Datafiler - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
Datafiler
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICPC-2 Informasjon, datafiler og konverteringstabeller for IT-leverandører

 
 

Datafiler ICPC-2 2013

Format, str

Dato

Koderegister (systematisk del-korttekst) - format: "kode","korttekst". Totalt 728 linjer

txt, 24k

01.12.2012

Koderegister (systematisk del-korttekst-fulltekst) - format: "kode","korttekst","fulltekst". Totalt 728 linjer.

txt, 45k

01.12.2012

Koderegister (systematisk del-korttekst uten prosedyrekoder) - format: "kode","korttekst". Totalt 688 linjer

txt, 23k

01.12.2012

Koderegister (systematisk del-korttekst-fulltekst uten prosedyrekoder) - format: "kode","korttekst","fulltekst". Totalt 688 linjer.

txt, 42k

01.12.2012

Koderegister (systematisk del-Alfabetisk Indeks) - format: "Term","kode" Totalt 7708 linjer.

txt, 241k

01.12.2012

Koderegister (systematisk del-Alfabetisk Indeks Inverse) - format: "Kode","Term" Totalt 7708 linjer.

txt, 241k

01.12.2012

Koderegister (systematisk del- ICPC2 til ICD10) - format: ”ICPC2_kode”,”ICPC2_fulltekst”,”ICD10_kode”,”ICD10_fulltekst”. Totalt 728 linjer.

txt, 83k

01.12.2012

NAV

 

 

Koderegister (systematisk del-NAV kortliste med prosesskoder) - format: "ICPC2_KODE","KORTTITTEL". Totalt 1368 linjer.

txt, 48k

01.12.2012

Les meg

 

 

Lesmeg  (PDF dokument)

pdf, 79k

01.12.2012

 
 

Datafiler ICPC-2 2011

Format, str

Dato

Koderegister (systematisk del-korttekst) - format: "kode","korttekst". Totalt 728 linjer

txt, 25k

31.12.2010

Koderegister (systematisk del-korttekst-fulltekst) - format: "kode","korttekst","fulltekst". Totalt 728 linjer.

txt, 45k

31.12.2010

Koderegister (systematisk del-korttekst uten prosedyrekoder) - format: "kode","korttekst". Totalt 688 linjer

txt, 23k

31.12.2010

Koderegister (systematisk del-korttekst-fulltekst uten prosedyrekoder) - format: "kode","korttekst","fulltekst". Totalt 688 linjer.

txt, 42k

31.12.2010

Koderegister (systematisk del-Alfabetisk Indeks) - format: "Term","kode" Totalt 7708 linjer.

txt, 241k

31.12.2010

Koderegister (systematisk del-Alfabetisk Indeks Inverse) - format: "Kode","Term" Totalt 7708 linjer.

txt, 241k

31.12.2010

Koderegister (systematisk del-ICD10 til ICPC2) - format:  ICD10_kode","ICD10_tekst","ICPC2_kode","ICPC2_fulltekst","ICPC2_kode_mann","ICPC2_fulltekst_mann","ICPC2_kode_kvinne","ICPC2_fulltekst_kvinne"
Totalt 19523 linjer

txt, 2,5M

31.12.2010

Koderegister (systematisk del- ICPC2 til ICD10) - format: ”ICPC2_kode”,”ICPC2_fulltekst”,”ICD10_kode”,”ICD10_fulltekst”. Totalt 728 linjer.

txt, 65k

31.12.2010

NAV

 

 

Koderegister (systematisk del-NAV kortliste med prosesskoder) - format: "ICPC2_KODE","KORTTITTEL". Totalt 1368 linjer.

txt, 48k

31.12.2010

Les meg

 

 

Lesmeg  (PDF dokument)

pdf, 102k

31.12.2010

 
 

Datafiler ICPC-2 2009/2010

Format, str

Dato

Koderegister (systematisk del-korttekst) - format: "kode","korttekst". Totalt 728 linjer

txt, 25k

01.12.2008

Koderegister (systematisk del-korttekst-fulltekst) - format: "kode","korttekst","fulltekst". Totalt 728 linjer.

txt, 45k

01.12.2008

Koderegister (systematisk del-korttekst uten prosedyrekoder) - format: "kode","korttekst". Totalt 688 linjer

txt, 23k

01.12.2008

Koderegister (systematisk del-korttekst-fulltekst uten prosedyrekoder) - format: "kode","korttekst","fulltekst". Totalt 688 linjer.

txt, 42k

01.12.2008

Koderegister (systematisk del-Alfabetisk Indeks) - format: "Term","kode" Totalt 7731 linjer.

txt, 252k

30.01.2009

Koderegister (systematisk del-Alfabetisk Indeks Inverse) - format: "Kode","Term" Totalt 7731 linjer.

txt, 252k

30.01.2009

NAV

 

 

Koderegister (systematisk del-NAV) - format: "ICD10_kode","ICD10_tekst","ICPC2_kode","ICPC2_fulltekst","ICPC2_kode_mann","ICPC2_fulltekst_mann","ICPC2_kode_kvinne","ICPC2_fulltekst_kvinne". Totalt 19442 linjer

txt, 1,8M

01.12.2008

Koderegister (systematisk del-NAV kortliste) - format: "ICPC2_KODE","KORTTITTEL". Totalt 1368 linjer.

txt, 48k

01.12.2008

Les meg

 

 

Lesmeg  (PDF dokument)

pdf, 54 kb

30.01.2009

 
 

Datafiler ICPC-2 2008

Format, str

Dato

Koderegister (systematisk del-korttekst) - format: "kode","korttekst". Totalt 728 linjer

txt, 28k

29.11.2007

Koderegister (systematisk del-korttekst-fulltekst) - format: "kode","korttekst",”fulltekst”. Totalt 728 linjer.

txt, 48k

29.11.2007

NAV

 

 

Konverteringstabell ICD-10 til ICPC-2 for RTV  Totalt 19430 linjer

txt, 2 MB

29.11.2007

Les meg

 

 

Lesmeg  (PDF dokument)

pdf, 67 kb

30.11.2007

 
 
Informasjon Format, str  Dato
Teknisk beskrivelse av kodeverkskomponent for ICPC-2 - implementasjon av ICPC-2 kodeverkskomponent i andre systemer pdf, 176k  
Elektronisk bok og søkeverktøy for ICPC-2 - brev sendt til leverandører. pdf, 23k 19.05.04
Innføring og distribusjon av ICPC-2 - brev sendt til leverandører. pdf, 22k 03.03.04
Distribusjon av ICPC-2 - brev sendt til leverandører.
Teknisk informasjon - vedlegg 1
- Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal - vedlegg 2
pdf, 129k
pdf, 32k
pdf, 61k
14.10.03

 
Datafiler ICPC-2 Format, str Dato
Koderegister (systematisk del) - format: "kode","tekst". txt, 24k 23.02.04
Alfabetisk indeks, sortert på kode - format: "kode","tekst". Totalt 6739 linjer. txt, 206k 02.03.04
Ekstra datafiler for spesielle formål    
Alfabetisk indeks, sortert på tekst - format: "tekst","kode". Totalt 6739 linjer. txt, 206k 02.03.04
Alfabetisk indeks m/ref. til ICD-10, sortert på kode - format: "ICPC-2 kode","ICPC-2 tekst","ICD-10 kode","ICD-10 tekst". Totalt 6739 linjer. txt, 507k 14.05.04


Konverteringstabeller Format, str Dato
Konverteringstabell ICPC-1 til ICPC-2 txt, 88k 03.12.03
Konverteringstabell ICPC-2 til ICPC-1 txt, 89k 06.01.04
Les meg dokument txt, 1k  
For maskinell konvertering ICD-10 til ICPC-2 (én-til-én mapping)    
Konverteringstabell ICD-10 til ICPC-2 for RTV txt, 1.5MB 24.03.06
Les meg dokument txt, 1k 28.03.06 
For maskinell konvertering ICPC-2 til ICD-10 (én-til-én mapping)    
Konverteringstabell ICPC-2 til ICD-10 txt, 50k 10.09.04
Les meg dokument txt, 1k  
Utskriftvennlig side: