Oppdatering av ICD-10 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Oppdatering av ICD-10

Oppdatering av norsk versjon

Norsk utgave av ICD-10 ble sist oppdatert per 1. januar 2005, i henhold til internasjonale vedtak om endringer og nasjonale vedtak om forbedringer i rubrikktekst.

Fra 2005 oppdateres ikke alfabetisk indeks annet enn i elektronisk bok og søkeverktøy for norsk ICD-10 og ved at koder som utgår blir strøket fra alfabetisk indeks i nye bokutgaver.  

Oppdatering internasjonalt

Se informasjon fra Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjukvården:

En ny procedur för uppdatering av ICD mellan de större revisionerna har introducerats av WHO i samband med införandet av ICD-10. Den nya uppdateringsproceduren kommer att användas restriktivt och ändringar i ICD-10:s systematiska förteckning kommer att göras med 2-3 års mellanrum. Emellertid kan ICD-10:s alfabetiska förteckning uppdateras årligen. Ändringar av den alfabetiska förteckningen görs tillgängliga via WHO:s hemsida för ICD-10. Publiceringen av tidigare beslutade ändringar är dock fördröjd.  

Centre Heads granskar och beslutar om uppdateringsförslag vid sina årliga möten. I syfte att stödja uppdateringsproceduren har en internationell kommitté, Update Reference Committee (URC), tillsatts för den förberedande behandlingen av uppdateringsförslag. Kommittén tar ställning till förslag från andra organ, nämligen Mortality Reference Group (för mortalitetsrelaterade frågor) och från Collaborating Centres (för morbiditetsrelaterade frågor). URC har numera en egen hemsida där deras arbete presenteras och där information om de senaste uppdateringarna finns.

 

Utskriftvennlig side: