Meldingsside Hodemelding - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
Innholdsstandarder
EPJ-standarder
Høringer
Meldingsside Hodemelding
 

Bruksområder
Hodemeldingen skal benyttes for alle nye elektroniske meldinger i helsesektoren (etter høsten 2005). Hodemeldingen skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger, og er beregnet til bruk innenfor alle deler av det norske helsevesenet der det utveksles helsefaglig informasjon. Hodemeldingen vil bidra til en ensartet måte å overføre felles opplysninger på, og dermed bidra til raskere implementering i avgiver- og mottakersystemene for denne type opplysninger. Hodemeldingen kan også benyttes for innrapportering til alle typer helseregistre (personidentifiserbare, pseudonyme, anonyme og avidentifiserte).

Hodemeldingen inneholder informasjon om avsender/mottaker(e), referanse til alle relevante dokumenter og ev. referanser til meldingen som startet dialogen og forrige melding i dialogen. Meldingsdokumentasjonen inneholder en konsensus i sektoren om hvilken informasjon hodemeldingen bør bære med seg samt håndteringen av denne.

Hodemeldingen er revidert våren 2006.
 

Dokumentasjon
Rapport: Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse (v1.2)
 
XML-schema:  MsgHead-v1_2 (xsd, 13k)
 
XML-eksempler: ER-M1-2010-05-01-eksempel1-msghead (xml, 4k)
 
Status: Til utbredelse
 
Namespace: http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24
 

Nyheter og oppdateringer
 
02.06.2006
På bakgrunn av krav fra eResept og Rikstrygdeverket om at hodemeldingen må kunne ivareta digital signatur samt nye behov og innspill på arbeidsmøtet 27.02.2006, er hodemeldingen revidert, og versjon 1.2 publisert.
ebXML-dokumentasjonen har også blitt revidert 2006, og det er i denne siste revisjonen ivaretatt en samordning med oppdatert dokumentasjon for ebXML rammeverket.

De viktigste endringene er:

  • Versjon 1.1 har støtte for digital signatur i hodemeldingen.
  • Kardinalitet for Ident under Pasient er endret fra 1..* til 0..*
  • Kapittel 1 er splittet i kappittel 1 (Innledning) og kapittel 2 (Bruksområder)
  • Det er foretatt en del presisering av en del forklaringer
  • Endringer i hvordan type innhold og meldingstype spesifiseres, samt en samordning med oppdatert ebXML-dokumentasjon.
  • 3 nye UML-attributter (XML-elementer) i klassen Referanse (RefDoc) som benyttes for å gi mer informasjon når dokumentet som er vedlagt eller referet/pekt til.
  • 1 nytt UML-attributter (XML-elementer) i den abstrakte klassen Dokuement_a (Document_a) som angir om dette er et hoveddokument eller et vedlegg.
Kontakt
meldingshjelp@helsedir.no
 

 
Utskriftvennlig side: