Meldingsside Elektronisk resept - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
Innholdsstandarder
EPJ-standarder
Høringer
Meldingsside Elektronisk resept
 

Bruksområder
Meldingene er utarbeidet av KITH på oppdrag fra SHdir. Meldingene skal brukes i forbindelse med løsning for elektronisk kommunikasjon av reseptinformasjon. Reseptbanken er den sentrale komponenten i løsningen og vil motta resepter og annen informasjon og tilgjengeliggjøre denne for aktørene. Aktører som er involvert i eResept er pasient, apotek, bandasjist, rekvirent, trygdeetaten og Statens Legemiddelverk og de skal få tilgang til den reseptinformasjon de har hjemmel til å bruke
 
Dokumentasjon
Under arbeid
 

Bakgrunn
Det offentliges utgifter til legemidler er omfattende og i vekst, fordelt på om lag 9,3 mrd. kroner via folketrygden og om lag 1,6 mrd. kroner via sykehus. I legemiddelmeldingen fremgår riktig legemiddelbruk som den overordnede målsetningen for legemiddelpolitikken:

  • Legemidler skal brukes riktig, både medisinsk og økonomisk
  • Pasienter skal ha sikker tilgang til effektive legemidler, uavhengig av betalingsevne
  • Legemidler skal ha lavest mulig pris

eReseptprosjektet vil bidra til å oppfylle deler av denne målsettingen
 

Kontakt
meldingshjelp@helsedir.no
 


 

Utskriftvennlig side: