Referansegruppe - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Nasjonal referansegruppe for ICD-10, NCSP og NCMP

 
Øystein Hebnes, Helsedirektoratet
Hanne Osnes-Ringen, Helsedirektoratet
Marit Erna Austeng, Helsedirektoratet
Annette Larsen, Helsedirektoratet
 
Jens Grøgaard, Pediatri
Leidulf Segadal, Hjerte-thoraxkirurgi
Tiina Rekand, Nevrologi
Trygve Talseth, Urologi
Mikal Gjellan, Øre- nese- halssykdommer, Avtalespesialister
 
Utskriftvennlig side: