Nyhetsarkiv - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Nyhetsarkiv for NCMP

 
 • 01.10.2008 Det er lagt ut koderegisterfil for 2009 med tilhørende endringsdokumentasjon. Koderegisterfilen må ikke tas i bruk før 01.01.2009. Det er også lagt ut en egen liste over særkoder som skal anvendes i 2009.

 • 25.02.2008 Det er lagt ut egen side spesielt rettet mot medisinsk koding for privatpraktiserende spesialister. Der omtales i korte trekk koding av prosedyrer med NCMP og NCSP, og koding av diagnoser med ICD-10. Se her.
 • 30.11.2007 Fra 1. januar 2008 utgår de midlertidige nasjonale særkodene som var lagt til NCSP, vanlige NCMP-koder skal brukes istedenfor. Siden det p.t. ikke er 100 % sikkert at NPR-meldingen vil være 100 % i bruk i rapporteringen til ISF-formål, holder Sosial- og helsedirektoratet muligheten å rapportere på flatfil åpen. For dette formål legges det ut en egen registerfil med de av de utgåtte særkodene som kan ha betydning for DRG, til bruk for de som ikke kan rapportere NCMP-koder pga problemer med NPR-meldingen. I tillegg er det lagt til en ny særkode som skal brukes for deltagelse i lærings- og mestringsaktivitet i grupper.
  Særkoder 2008 kan lastes ned fra boksen til høyre
 • 01.10.2007 Det er lagt ut koderegisterfil for 2008 med tilhørende endringsdokumentasjon. Koderegisterfilen må ikke tas i bruk før 01.01.2008.

 • 21.03.2007: Brev fra SHdir av 13.02.07 til landets helseforetak med anbefaling om kjøp av det nye kodeverket samt oversikt over koder som gjeninnføres/tilføyes/endres. Webadressen til KITH er korrigert.

 • 07.03.07: Brev fra SHdir av 21.12.06 til landets helseforetak om endringer i registrering og rapportering av NCMP/NCSP. Webadressene til KITH er korrigert. Vedlegg til brevet er liste over nasjonale særkoder NCSP med ekvivalente NCMP koder, lagt ut øverst til  høyre.

 • 09.02.07: Liste over tilbakeførte koder finnes øverst til høyre på denne siden. Koderegister og endringsdokumentasjon er oppdatert.

 • 06.01.07: Installasjonspakken for søkeverktøy 2007 kan lastes ned fra denne siden

 • 30.11.06 Nye filer for 2007 er lagt ut
  Se egen boks oppe til høyre

 • 01.06.06 Ny oppdatert versjon av elektronisk bok og søkeverktøy for 2006
  Felles verktøy for NCMP og NCSP, versjon 2, er tilgjengelig for nedlasting øverst til høyre på denne siden. Versjonen har forbedret kodeveiledning for NCMP.
  Se nærmere info lenger ned på denne siden om installering og teknisk info.

 • 22.02.06 Forbedret brukerveiledning for NCMP
  En oppdatert og forbedret versjon av brukerveiledningen for NCMP er nå tilgjengelig.
  Det er i hovedsak lagt til generelle retningslinjer for NCMP koding samt veiledning mht spesielle koder og kapitler.
  En oversikt over hyppig stilte spørsmål med tilhørende svar er også utarbeidet.
  Vi minner i tillegg om at både NCSP og NCMP koder skal registreres i somatiske poliklinikker fra 1.1.2006. Det er derfor viktig at evt. kortlister som utarbeides lokalt inneholder både NCSP og NCMP koder for prosedyrer som inngår i begge kodeverk.

 • 01.01.06 Elektronisk bok og søkeverktøy for 2006 er ferdigstilt
  Felles verktøy for NCMP og NCSP, versjon 1, er tilgjengelig for nedlasting øverst til høyre på denne siden. Se nærmere info lenger ned på denne siden om installering og teknisk info.

 • 21.12.05 Brev fra SHdir til helseforetak
  Brevet (pdf, 34 kB) gjelder praktisk gjennomføring av prosedyreregistrering i 2006 med NCMP/NCSP - registrering og rapportering av data.

 • 14.12.05 Felles bok for NCMP og NCSP 2006
  Boken er nå ugitt og kan bestilles fra trykkeri. Se detaljer lenger ned på denne siden.

 • 13.12.05 Brev sendt ut fra SHdir
  NCMP - Orientering om bokutgaven (pdf, 737kB)

 • 06.12.05 Presisering
  Datafilene i kolonnen til høyre er alle gyldige per 1. desember 2005, uavhengig av datomerking for hver enkelt fil. 

 • 02.12.05
  Orientering om NCMP – formål, innføring, kodeveiledning (ppt, 3.5MB)

 • 21.11.05 Presisering av registreringsplikten fra 1. januar 2006 mht NCMP
  Merk det som står i brevet fra SHdir av 29.09.05: det er obligatorisk å registrere NCMP-koder på poliklinikk.
  Derimot skal virksomhet som allerede er innenfor ISF (innleggelser, dagkirurgi og dagbehandlinger) fortsatt registreres med akkurat samme koder som før, for å hindre at DRG og økonomien blir påvirket. I praksis betyr dette at NCSP koder ikke skal byttes ut mot NCMP-koder, og at registrering av prosedyrer ved hjelp av diagnoser (som eksempelvis dialysebehandling) skal fortsette som før, selv om det nå finnes "ekte prosedyrekoder" i NCMP. 

  (For 2006 blir det fortsatt utgitt eget søkeverktøy for NCSP og egen bokfil for 2006 i pdf-format. Sammen med endringsdokumentasjon for NCSP for 2006 blir dette å finne på www.kith.no/ncsp. Det blir ikke utgitt egen trykt bok for NCSP i 2006).

Utskriftvennlig side: