Datafiler 2008 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICD-10 datafiler for IT- systemer, 2008.

Merk at disse datafilene gjelder først fra 01.01.2008.

 
Merk at bokutgaven benytter punktum etter tredje tegn i ICD-10 kodene, mens punktum er sløyfet i koderegisteret med tilhørende datafiler.
 
 
Fil / dokumentFormat, str Dato oppdatert
Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (19.430 koder)txt, 897kB01.10.2007
Koderegister, tillatte tre-tegnskodertxt, 2kB01.12.2006 
Koderegister, stjernekoder (komplett)asc, 2kB01.12.2006 
Koderegister, følgetilstanderasc, 1kB01.12.1998
Koderegister, lidelser etter behandlingasc, 1kB01.12.1998 
Koderegister, definerte sverdkoderasc, 1kB01.07.2004 
Koderegister ekstra sverdkoderasc, 1kB01.12.1999 
Koderegister, definerte stjerne-sverd-kombinasjonertxt, 9kB01.12.2006 
Koderegister, definerte sverd-stjerne-kombinasjonerasc, 5kB01.07.2004
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - mannasc, 1kB01.12.1998 
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinnetxt, 4kB08.10.2007
Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norgeans, 2kB06.12.2006
Koderegister, ugyldige tre-tegnskoderans, 98kB25.04.2007
Alle ICD-10 datafiler, gyldig for 2008zip, 199kB 08.10.2007
Endringer i 60-tegnsfil fra 2007 til 2008zip, 2kB01.10.2007

Siden ble sist oppdatert 01. oktober 2007

Utskriftvennlig side: