NCMP for PSL 2008 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Informasjon om medisinsk koding i 2008 for avtalespesialister

 
Fra 2008 skal avtalespesialister registrere diagnoser med ICD-10-koder og prosedyrer med NCMP-NCSP-koder, og rapportere aktiviteten til Norsk Pasientregister (NPR). Da mange spesialister er helt uvant med bruk av disse kodeverkene, gis det her en oversikt og råd som skal hjelpe spesialistene med å komme i gang.
 
Avtalespesialistene skal ved konsultasjoner registrere:
 
- diagnose(r) med en ICD-10 kode (evt flere) ved alle konsultasjoner
 
- diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer der disse ikke inngår som en naturlig del i spesialistkonsultasjonen
  • prosedyrer i NCSP-kodeverket brukes først og fremst i de kirurgiske spesialiteter, men også av andre spesialiteter, for eksempel gastrointestinale endoskopier
  • prosedyrer i NCMP-kodeverket er primært ment for ikke-kirurgiske spesialiteter, men kan brukes av alle
  • det er meningen at man kun registrerer en prosedyrekode der denne gir relevant medisinsk tilleggsinformasjon (det er for eksempel ikke meningen å registrere måling av tonometri hos øyelege)
 
Både ICD-10 (klassifikasjon av diagnoser), NCSP (kirurgiske prosedyrekoder) og NCMP (medisinske prosedyrekoder) er omfattende kodeverk som dekker tilnærmet alle spesialiteter. Hver spesialitet, og da spesielt hver avtalespesialist, bruker i praksis et svært begrenset utvalg av koder fra disse kodeverkene.

NCMP (Medisinske prosedyrekoder)

Skriv ut og les Veiledning til NCMP 2008, og da spesielt det som står under "Generelle retningslinjer" som beskriver hva slags medisinske prosedyrer som skal registreres og hva som ikke skal registreres. Det er flere undersøkelser som en lege gjør som ikke er ment å registrere som NCMP-prosedyrer selv om disse inngår i spesialistkonsultasjonen - for eksempel klinisk undersøkelse, EKG-taking m.m.

Det er tre måter å finne de NCMP-koder som det er behov for:
- bestill NCMP-NCSP-bok (telefon 55 38 88 38, epost ordre@fagbokforlaget.no eller online http://www.fagbokforlaget.no). Pris 218 kr.
- gå inn på PDF-fil for NCMP-NCSP (gratis nedlasting) 
- bruk søkeverktøyet http://finnkode.helsedirektoratet.no (gratis). Søkeverktøyet kan også lastes ned lokalt (gratis).

Detaljert informasjon om NCMP finnes også på www.kith.no/ncmp.

NCSP (Kirurgiske prosedyrekoder)

Dette kodeverket vil for de kirurgiske spesialiteter være kjent fra før.
Informasjon om kodeverket (bok, pdf-fil, søkeverktøy http://finnkode.helsedirektoratet.no) hentes på samme måte som beskrevet for NCMP.
Detaljert informasjon om NCSP finnes på www.kith.no/ncsp.

ICD-10 (Klassifikasjon av diagnoser)

Ved de fleste konsultasjoner er det tilstrekkelig å registrere en enkelt ICD-10-kode (hoveddiagnose). Hvis flere tilstander er håndtert under samme konsultasjon, skal den medisinsk viktigste registreres som hoveddiagnose. Andre tilstander registreres som bidiagnoser.
 
Ved valg av kode er det viktig å unngå å bruke koder fra R-kapittelet (symptomer) og Z-kapittelet (faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten) hvis det heller kan velges koder med et mer konkret meningsinnhold fra de andre kapitlene.
 
For å finne diagnosekoder: Bestill ICD-10 bok, pris 280 kr (telefon 55 38 88 38, epost ordre@fagbokforlaget.no eller online http://www.fagbokforlaget.no) eller bruk søkeverktøyet http://finnkode.helsedirektoratet.no (gratis). Søkeverktøyet kan også lastes ned lokalt (gratis).
 
Detaljert informasjon om ICD-10 og videre opplæring finnes på www.kith.no/icd10.

Tidligere brev fra Shdir om innføring av NCMP og rapporteringskrav for avtalespesialister

Brev fra Shdir til NAV, RHF og avtalespesialister av 12.11.07, 20.11.07 og 11.12.07 med varsel om endring i medisinsk koding fra 1. januar 2008.
Brev fra Shdir av 18.12.07 til landets helseforetak om bruk av nasjonale særkoder og rapportering til NPR 2008.
Brev fra SHdir av 21.12.06 til landets helseforetak om endringer i registrering og rapportering av NCMP/NCSP.
Brev fra Shdir av 29.09.05 der det er besluttet at NCMP skal innføres i somatisk spesialisthelsetjeneste ved helseforetak fra 1. januar 2006.
 

Ved spørsmål

KITH utvikler og vedlikeholder kodeverkene på oppdrag fra Shdir. Spørsmål om bruk av ICD-10 og NCMP-NCSP-koder kan rettes til kodehjelp@helsedir.no.
Spørsmål rundt registrerings- og rapporteringskrav rettes til npr@shdir.no.
 

Takster fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Det er også fortsatt krav om takstregistrering og – rapportering for finansieringsformål. Henvendelser om takster skal rettes til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har følgende regionale e-postadresser for brukerstøtte:
 
HELFOs regioner E-post
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Oslo (Oslo) regionoslo@helfo.no
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Øst (Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark) regionost@helfo.no
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Sør (Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder) regionsor@helfo.no
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) regionvest@helfo.no
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) regionmidtnorge@helfo.no
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) regionnord@helfo.no

 
 
 
 
Utskriftvennlig side: