XSLT visningsfiler - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS er overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012.
KITHs nettsteder vil inntil videre ha de samme adresser som før.
 
Standarder Sertifisering Publikasjoner Arrangementer Om oss
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
Innholdsstandarder
Identifikatorer
Meldingshjelp
XSLT visningsfiler
CPP/CPA
Publikasjoner
FAQ meldingsimplementering

Visningsfiler

 
Helsedirektoratet utvikler XSLT visningsfiler for de fleste av meldingsstandardene vi forvalter. Visningsfilene kan benyttes for å genere en html visning av innholdet i en XML-melding.
 
Meldingsstandard Meldingsversjon Visningsfiler Sist oppdatert Eksempelvisning
Pleie- og omsorgsmeldingene 1.6 og lavere plo2html.xsl 2015-12-07 plo.html (Stil: One-line-doc)
Dialogmeldingen 1.0 Dialog-v1_0-2html.xsl 2015-11-17  
1.1 (digital dialog) Dialog-v1_1-2html.xsl 2015-11-17  
Epikrise 1.1 Epikrise-v1_1-2html.xsl 2015-11-05 Epikrise_v1-1.html (Stil: No-line-doc)
1.2 Epikrise-v1_2-2html.xsl 2015-11-05 epikrise_1-2.html (Stil: One-line-doc)
Henvisning 1.0 henvisning-v1_0-2html.xsl 2015-11-05 Henvisning_v1-0.html (Stil: No-line-doc)
1.1 henvisning-v1_1-2html.xsl 2015-11-05 henvisning_1-1.html (Stil: One-line-doc)
Rekvisisjon 1.5 rekvisisjon-v1_5-2html.xsl 2015-09-25 rekv_v1-5-mikrobiologi.html (Stil: No-line-doc)
1.6 rekvisisjon-v1_6-2html.xsl 2014-05-19 cytologi-med_anatomisk_skisse.html (Stil: No-line-doc)
Svarrapport 1.3 svarrapport-v1_3-2html.xsl 2015-08-31 svar_1-3_klinisk-kjemi.html svar_1-3_røntgen.html (Stil: No-line-doc)
1.4 svarrapport-v1_4-2html.xsl 2014-06-03 patologi-case2.html (Stil: No-line-doc)
Hodemelding 1.2 hodemelding2html.xsl 2014-03-25  
eResept opp til 2.5 (2014-12-01) eResept.zip 2015-09-25  
Fellesfiler
CSS-fil   KITH-visning.css 2014-11-05 NB: Benyttes av all visningene.
Funksjonsfiler   felleskomponenter.zip 2016-02-05 NB: Benyttes av all visningene.
 
NB: Alle fellesfilene refereres vha. "../../Felleskomponenter/" i de ulike visningsfilene og fellesfilene må være tilgjengelig i denne katalogen for at referansene i visningsfilene skal fungere uten å måtte endres. 
 
Detaljert endringslogg: Changelog (txt, 6k)
 
Bruk av visningsfilene erstatter ikke leverandørens egenansvar for korrekt håndtering av det medisinskfaglige innholdet i meldingene, som for eksempel å koble melding til riktig pasient i EPJ, holde orden på rekkefølge og koblinger mellom meldinger eller å gi varsler for unormale verdier i mottatte meldinger.
 
Visningsfilene er i stadig utvikling og Helsedirektoratet setter stor pris på alle tilbakemeldinger på visningsfilene. Feilrapporter og endringsønsker kan sendes til meldingshjelp@helsedir.no.
Utskriftvennlig side: