XSLT visningsfiler - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
Innholdsstandarder
Identifikatorer
Meldingshjelp
XSLT visningsfiler
CPP/CPA
Publikasjoner
FAQ meldingsimplementering

Visningsfiler

 
Helsedirektoratet utvikler XSLT visningsfiler for de fleste av meldingsstandardene vi forvalter. Visningsfilene kan benyttes for å genere en html visning av innholdet i en XML-melding.
 
Meldingsstandard Meldingsversjon Visningsfiler Sist oppdatert Eks. (No-line) Eks. (One-line) Eks. (Document)
Pleie- og omsorgsmeldingene 1.6 og lavere plo2html.xsl 2015-12-07 plo-no.html plo-one.html plo-doc.html
Dialogmeldingen 1.0 Dialog-v1_0-2html.xsl 2015-11-17      
1.1 (digital dialog) Dialog-v1_1-2html.xsl 2015-11-17      
Epikrise 1.1 Epikrise-v1_1-2html.xsl 2015-11-05 epikrise-1_1-no.html epikrise-1_1-one.html epikrise-1_1-doc.html
1.2 Epikrise-v1_2-2html.xsl 2015-11-05 epikrise-1_2-no.html epikrise-1_2-one.html epikrise-1_2-doc.html
Henvisning 1.0 henvisning-v1_0-2html.xsl 2016-03-11 henvisning-1_0-no.html henvisning-1_0-one.html henvisning-1_0-doc.html
1.1 henvisning-v1_1-2html.xsl 2016-03-11 henvisning-1_1-no.html henvisning-1_1-one.html henvisning-1_1-doc.html
Rekvisisjon 1.5 rekvisisjon-v1_5-2html.xsl 2015-09-25 rekvisisjon-1_5-no.html rekvisisjon-1_5-one.html rekvisisjon-1_5-doc.html
1.6 rekvisisjon-v1_6-2html.xsl 2014-05-19 rekvisisjon-1_6-no.html rekvisisjon-1_6-one.html rekvisisjon-1_6-doc.html
Svarrapport 1.3 svarrapport-v1_3-2html.xsl 2016-04-22 svarrapport-1_3-no.html svarrapport-1_3-one.html svarrapport-1_3-doc.html
1.4 svarrapport-v1_4-2html.xsl 2016-04-22 svarrapport-1_4-no.html svarrapport-1_4-one.html svarrapport-1_4-doc.html
Hodemelding 1.2 hodemelding2html.xsl 2014-03-25      
eResept opp til 2.5 (2014-12-01) eResept.zip 2016-05-04      
Fellesfiler
CSS-fil   KITH-visning.css 2014-11-05 NB: Benyttes av all visningene.    
Funksjonsfiler   felleskomponenter.zip 2016-04-22 NB: Benyttes av all visningene.    
 
NB: Alle fellesfilene refereres vha. "../../Felleskomponenter/" i de ulike visningsfilene og fellesfilene må være tilgjengelig i denne katalogen for at referansene i visningsfilene skal fungere uten å måtte endres. 
 
Detaljert endringslogg: Changelog (txt, 6k)
 
Bruk av visningsfilene erstatter ikke leverandørens egenansvar for korrekt håndtering av det medisinskfaglige innholdet i meldingene, som for eksempel å koble melding til riktig pasient i EPJ, holde orden på rekkefølge og koblinger mellom meldinger eller å gi varsler for unormale verdier i mottatte meldinger.
 
Visningsfilene er i stadig utvikling og Helsedirektoratet setter stor pris på alle tilbakemeldinger på visningsfilene. Feilrapporter og endringsønsker kan sendes til meldingshjelp@helsedir.no.
Utskriftvennlig side: