Meldingsside SUMO - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
Innholdsstandarder
EPJ-standarder
Høringer
Meldingsside Meldinger og dokumentasjon for SUMO-prosjektet
 
Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal
Rapport:
R09-07 Standard administrativ kommunikasjon kjernejournal
Krav til adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (pdf, 636k)
 
XML-schema: Kjernejournaladm (xsd, 12k)
 
Eksempler: Under utarbeidelse
 
Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold
Rapport:
Veiledninger:

V02-08 kommunikasjon av legemiddelinformasjon 2008-02-20 
  

Visning:

Se egen side for visningsfiler
 

XML-schema:

Fellesmateriale som skal brukes i SUMO: EPJEkstrakt, EPJTilleggsinfo, EPJ-cave-mv, EPJ-journalnotat-mv, EPJ-legemiddel-mv og EPJ-meta kan lastes ned fra oversiktssiden.
 

Eksempler:

Legemiddelinformasjon-eks-1 (xml, 10k)
Legemiddelinformasjon-eks-2 (xml, 8k)

 
Akseptansetest
Administrativ kommunkasjon mot kjernejournal Sending (pdf, 320k)
Kortversjon (doc, 384k)
 
Mottak (pdf, 330k)
Kortversjon (doc, 420k)
Testcase (zip, 18k)
 
Overføring legemiddelopplysninger Sending (pdf, 367k)
Kortversjon (doc, 394k)
Case 2.1 (xml, 4k)
 
Mottak (pdf, 219k)
Kortversjon (doc, 419k)
Testcase (zip, 71k)
Webservices for kjernejournalen
WSDL: WSDL kjernejournal (wsdl, 6k)
MERK: adressene i wsdl-en er ikke reelle siden kjernejournalen enda ikke er satt i reell drift.
 
Bruk av Dialogmeldingen
Eksempler på bruk av Dialogmeldingen ved kommunikasjon mot kjernejournal:
Kravspesifikasjoner for EPJ-systemer
Allmennlegesystemer: R30-05 Kjernejournal - Krav EPJ allmennlege
 
Sykehussystemer: R12-07 Kjernejournal - Krav EPJ Sykehus
 
Pleie- og omsorgssystemer: R11-07 Kjernejournal - KravEPJ kommune
 
FAQ

Andre relevante dokumenter

 
 
Utskriftvennlig side: