Datafiler 2009 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICD-10 datafiler for IT- systemer, 2009.

Merk at disse datafilene gjelder først fra 01.01.2009.

 
Merk at bokutgaven benytter punktum etter tredje tegn i ICD-10 kodene, mens punktum er sløyfet i koderegisteret med tilhørende datafiler.
 
 
Fil / dokument Format, str  Dato oppdatert
Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (19.442 koder) txt, 897kB 29.10.2009
Koderegister, tillatte tre-tegnskoder txt, 2kB 01.10.2008 
Koderegister, stjernekoder (komplett) asc, 2kB 01.10.2008 
Koderegister, følgetilstander asc, 1kB 01.12.1998
Koderegister, lidelser etter behandling asc, 1kB 01.12.1998 
Koderegister, definerte sverdkoder asc, 1kB 01.07.2004 
Koderegister ekstra sverdkoder asc, 1kB 01.12.1999 
Koderegister, definerte stjerne-sverd-kombinasjoner txt, 9kB 01.10.2008 
Koderegister, definerte sverd-stjerne-kombinasjoner asc, 5kB 01.07.2004
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - mann asc, 1kB 01.12.1998 
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinne txt, 4kB 01.10.2008
Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norge ans, 2kB 01.10.2008
Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder ans, 98kB 01.10.2008
Alle ICD-10 datafiler, gyldig for 2009 zip,200kB  29.10.2009
Endringer i 60-tegnsfil fra 2008 til 2009 zip, 2kB 01.10.2008

Siden ble sist oppdatert 29. oktober 2009

 

Utskriftvennlig side: