Datafiler 2010 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICD-10 datafiler for IT- systemer, 2010.

Merk at disse datafilene gjelder først fra 01.01.2010.

 
Merk at bokutgaven benytter punktum etter tredje tegn i ICD-10 kodene, mens punktum er sløyfet i koderegisteret med tilhørende datafiler.
Det er gjort visse endringer i forhold til tidligere års datafiler, i det vi ikke har publisert koderegistre med følgetilstander, lidelser etter behandling, definerte sverdkoder, ekstra sverdkoder, definerte stjerne-sverdkombinasjoner og definerte sverd-stjernekombinasjoner. Dette er fordi vi er i tvil om nytten av disse filene. Ta kontakt med oss dersom disse filene anses å være nødvendige for enkelte formål.
Filnavn og format er også standardisert i år. Navn begynner alltid på ICD102010_ og ender med dato for siste endring i filen. Formatet er nå slik at tabulator brukes som separatortegn i filene mellom koder og tekster, og teksten er i UTF-8-format.
 
 

Siden ble sist oppdatert 4. juni 2010

 

Utskriftvennlig side: