1005:2010 Standardisering og samhandlingsarkitektur - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
Standardiseringsmetodikk
Versjonshåndtering av standarder
Samhandlingsarkitektur
Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
Grunnleggende EPJ-standard
Informasjonssikkerhet
Sertifisering
EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
Hodemelding
Applikasjonskvittering
Volven
FinnKode
Internasjonal standardisering
Web services
Medisinskteknisk utstyr
Rammeverk for kommunikasjon
Adresseregister
PKI-katalog
Norsk Helsenett

Standardisering og samhandlingsarkitektur


 
Egenskaper Åpne rapporten
Dokument: KITH Rapport 1005:2010
Forfatter: Hans-Olav Warholm, Bjarte Aksnes, Annebeth Askevold, Jostein Ven, Espen Stranger Seland, Edgar Glück, Magnus Alsaker, Jim J. Yang
Publisert: 19.02.2010
Størrelse: 553k, 28 sider, A4
Format: pdf (optimalisert for utskrift)
 
NB! PDF-versjonen er flyttet til ehelse.no (HIS 1005:2010), og nye versjoner vil publiseres der.
Versjonen på denne nettsiden vil ikke bli oppdatert.
 
Sammendrag
Dette dokumentet skal gi en samlet oversikt over de viktigste prinsippene for samhandlingsarkitektur og standardisering ved elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren.
 
Dokumentet har ikke til hensikt å gi en utfyllende beskrivelse av de ulike områder, men kun en kort presentasjon av formål og hovedprinsipper ved hvert område samt lenker (referanser) til mer utfyllende dokumentasjon.
 
Målgruppen for dokument er personer med ansvar for utvikling, bestilling og innføring av IKT-løsninger, spesielt løsninger for elektronisk samhandling, i helse- og omsorgssektoren.
 
Nett-dokument
Rapporten er også publisert som enkeltstående nett-sider.
Nedenfor er klikkbar versjon av innholdsfortegnelsen. Du finner også kapitlene i menyen til venstre.
1. Innledning
1.1. Formål
1.2. Målgruppe
1.3. Avgrensing
2. Metodikk og fellesressurser
2.1. Standardiseringsmetodikk
2.2. Versjonshåndtering av standarder
2.3. Samhandlingsarkitektur
2.4. Felles begrepsapparat for kodeverk, klassifikasjoner og terminologier
2.5. Grunnleggende EPJ-standard
2.6. Informasjonssikkerhet
2.7. Sertifisering
3. Fellestjenester
3.1. EPJ innholdsstandarder og meldingsstandarder
3.2. Metode for kommunikasjon av EPJ-informasjon
3.3. Hodemelding
3.4. Applikasjonskvittering
3.5. Volven
3.6. FinnKode
3.7. Internasjonal standardisering
3.8. Web services
3.9. Medisinskteknisk utstyr
3.10. Rammeverk for kommunikasjon
3.11. Adresseregister
3.12. PKI-katalog
3.13. Norsk Helsenett
 
Utskriftvennlig side: