Nasjonale krav - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Standarder
Sertifisering
Test og godkjenning
Publikasjoner
Om KITH

Nasjonale krav

Om standardisering

Standardisering for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren utføres av KITH.

Funksjonelle krav

  • ELIN-prosjektene gir nasjonale, funksjonelle brukerkrav til IT-systemer i helsesektoren.
  • Delprosjekt 1 – EPJ-løftet gir nasjonale, funksjonelle brukerkrav til IT-systemer som fastleger og privatpraktiserende spesialister benytter. De funksjonelle kravene i Delprosjekt 1 omfatter krav for å sikre samsvar mellom legemiddellister, enhetlig benevnelse av laboratorieprøver i journalen samt krav til elektronisk overføring av journal ved bytte av fastlege

Kodeverk og terminologi

Helsedirektoratet ved Divisjon Helseøkonomi og finansiering har det overordnete ansvar for helsefaglige kodeverk og klassifikasjoner. På oppdrag fra Helsedirektoratet utfører KITH en rekke oppgaver innen utvikling, vedlikehold og drift av helsefaglige kodeverk og klassifikasjoner.

EPJ - Elektronisk pasientjournal

Utbredelse av standardiserte elektroniske pasientjournaler i hele helsetjenesten er en forutsetning for et helhetlig pasientforløp. KITH har et hovedansvar for utvikling av standarder og kravspesifikasjoner for EPJ.

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling har til formål å sikre god informasjonsflyt, som igjen er viktig for helhetlig pasientbehandling. KITH sertifiserer at IT-systemene tilfredsstiller nasjonale standarder for informasjonsutveksling.

eHelse-kompetanse

Anbefalt eHelse-kompetanse er retningsgivende for områder og tema som er sentrale i forbindelse med eHelse og bruk av eHelsesystemer
Utskriftvennlig side: