ELIN prosjektene - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Anbefalt eHelsekompetanse
FAQ
Internasjonalt
IHE-Norge
Standardisering
Kodeverk og terminologi
Informasjonsutveksling
Informasjonssikkerhet
PACS

ELIN prosjektene

Begrepet ELIN er akronym for Elektronisk Informasjonsutveksling, og har sin opprinnelse fra 2002 da det første ELIN-prosjektet startet opp som et brukerstyrt forprosjekt etter initiativ fra Helsedirektoratet.  Prosjektet utviklet ELIN-metoden (pdf) for spesifisering av funksjonelle brukerkrav og anbefalte prosjektmetodikk for brukerstyrte prosjekter, omforent samhandlingsarkitektur, krav til visning, samt test av funksjonelle brukerkrav så vel som test og godkjenning av leverandørløsninger i henhold til standarder.
 
Prosjektet identifiserte behov for tilsvarende kravspesifikasjoner og løsninger for de elektroniske journalsystemer hos samarbeidspartnerne i kommunene og hos sykehusene spesielt. Prosjektet har derfor anbefalt og i noen grad bidratt til etablering av tilsvarende prosjekter i kommunal pleie og omsorgstjeneste, ELIN-k, for helsestasjonsområdet, ELIN-h, for kjernejournal og prosess-støtte for samhandling over sykehusgrenser, ELIN-s (pdf). Prosjektet anbefalte også et oppfølgende prosjekt for allmennleger og avtalespesialister, ELIN-a og ELIN-sykmelding for videre samhandling med NAV, og begge er nå gjennomført som forprosjekter som vil søkes fulgt opp med hovedprosjekter og utvikling og implementering.
 
Tannhelsetjenesten har også etablert et tilsvarende prosjekt for kommunikasjon innen tannhelsetjenesten og med helsetjenesten for øvrig og NAV, ELIN-t.
 
Helsedirektoratet har iverksatt et eget prosjekt kalt Meldingsløftet, for å utbre de etablerte programvareløsninger for samhandling i hele sektoren.
 
Utskriftvennlig side: