eResept - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
Innholdsstandarder
Identifikatorer
Meldingshjelp
XSLT visningsfiler
CPP/CPA
Publikasjoner
FAQ meldingsimplementering

eResept

Programmet for eResept skal etablere en helhetlig elektronisk løsning for å rekvirere, ekspedere og dokumentere reseptpliktige legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler, samt gi grunnlag for HELFOs oppgjør til apotek og bandasjister ved utleveringer på blå resept. Programmet ledes av Helsedirektoratet.
 
eResepts kommunikasjonsløsninger baserer seg på KITHs metodikk for standardisert kommunikasjon i helse- og sosialsektoren. Denne benytter samhandlingsarkitekturen for å sikre både semantisk og teknisk interoperabilitet og sikkerhet.
 
KITH utvikler og forvalter meldingsstandarder for eResept, herunder blant annet forskrivningsstøtte, resepter, utlevering, oppgjør og søknader.
eResept benytter KITHs Test- og godkjenningsordning for å kvalitetssikre og godkjenne implementering av meldingene i deltagende leverandørers systemer. Det blir også fortløpende utviklet valideringsfiler på KITHs testserver for de aller fleste meldingene.
 
Godkjenning av eResept versjon 2.3 er i gang og pilot av eResept starter våren 2010. Høsten 2010 skal eResept over i versjon 2.4 under pilot for å teste et kontrollert skifte av versjoner.
Statusoversikt

Sist revidert 26.08.10
Utskriftvennlig side: