Datafiler 2011 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICD-10 datafiler for IT-systemer, 2011.

Merk at disse datafilene gjelder først fra 01.01.2011.

 
Merk at bokutgaven benytter punktum etter tredje tegn i ICD-10 kodene, mens punktum er sløyfet i koderegisteret med tilhørende datafiler.
Filnavn begynner alltid på ICD102011_ og ender med dato for siste endring i filen. Tabulator brukes som separatortegn i filene mellom koder og tekster, og teksten er i UTF-8-format.
 
 
Fil / dokument Format, str  Dato oppdatert
Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i 60 tegnsformat (19.483 koder) txt, 908kB 31.08.2010
Koderegister, kun gyldige koder, betegnelse i fulltekstformat (19.483 koder) (Kodetekstene er uten forkortelser, og er på opptil 277 tegn) txt, 1.559kB 21.12.2010
Koderegister, tillatte tre-tegnskoder txt, 1kB 14.09.2009 
Koderegister, stjernekoder (komplett) txt, 5kB 18.09.2009 
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - mann txt, 1B 04.06.2010 
Koderegister, kjønnsspesifikke koder - kvinne txt, 4kB 14.09.2009
Koderegister, fire-tegnskoder som ikke brukes i Norge txt, 2kB 24.02.2010
Koderegister, ugyldige tre-tegnskoder.
Følgende koder oppdatert i forhold til 2010: A05,A09,A68,B96,B98,C79,C88,C95,D68,D76,H54,J70,L89,N15,N18,N73,O04,O14,O60,R07,R20,R65,R85,Y48,Y49,Y57,Y59,Y63,Z01,Z11-Z13,Z36,Z55-Z65,Z80-Z99
txt, 63kB 03.02.2011
Endringer i 60-tegnsfil fra 2010 til 2011 zip, 2kB 31.08.2010

Siden ble sist oppdatert 21. januar 2011

 

Utskriftvennlig side: