Datafiler 2013 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

ICD-10 datafiler for IT-systemer, 2013.

Merk at disse datafilene gjelder først fra 01.01.2013.

 
Merk at bokutgaven benytter punktum etter tredje tegn i ICD-10 kodene, mens punktum er sløyfet i koderegisteret med tilhørende datafiler.
Filnavn begynner alltid på ICD102013_ og ender med dato for siste endring i filen. Tabulator brukes som separatortegn i filene mellom koder og tekster, og teksten er i UTF-8-format.
 
 

Siden ble sist oppdatert 3. desember 2012

 

Utskriftvennlig side: