Informasjonsutveksling - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
FAQ meldingsimplementering

Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren


 
God informasjonsflyt er viktig for å sikre helhetlig pasientbehandling. Figuren under fremstiller viktige elementer for sikker og helhetlig informasjonsflyt mellom aktører, basert på nasjonale standarder.
Ved å trykke på de blå elementene vil du komme til mer utfyllende dokumentasjon.
 
Viktige forutsetninger

  • All meldingstrafikk skal gå over Norsk helsenett
  • Kun standardiserte meldinger skal benyttes
  • Meldingsimplementeringer skal være godkjent gjennom test- og godkjenningsordningen
  • ebXML rammeverk skal benyttes
  • Applikasjonskvittering skal kunne sendes og mottas for alle meldinger
  • Vedlegg skal overføres i henhold til nasjonale retningslinjer (retningslinjer er under utarbeiding)
  • Hodemeldingen skal benyttes som felles rammeverk for nye meldinger, herunder PLO-meldinger og meldinger for eResept
Utskriftvennlig side: