R17/01 Datatyper til bruk ved meldingsutveksling - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
EPJ-standarder
Høringer

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling


 
Egenskaper Åpne rapport
Dokument: KITH rapport nr. 17/01
Forfatter: Torbjørn Nystadnes
Publisert: 01.02.2002
Størrelse: 121kB, 32 sider, A4
Format: pdf (egnet for utskrift)
 
NB! Dokumentet er flyttet til ehelse.no (HIS 80117:2002), og nye versjoner vil publiseres der.
Versjonen på denne nettsiden vil ikke bli oppdatert.
 
Sammendrag
Denne rapporten beskriver det utvalget av datatyper som skal benyttes av KITH ved meldingsutvikling og i alle andre situasjoner hvor det er behov for datatyper. Andre datatyper vil kun bli benyttet dersom oppdragsgiver eksplisitt krever dette.
 
Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av syntaksuavhengige datatyper. Det er tatt utgangspunkt i høringsutkastet til Data Types Part I fra HL7 [1], og det er gjort et utvalg som er ment å skulle dekke de behov KITH har i forbindelse med standardisering mv. Utvalget består hovedsakelig av grunnleggende datatyper, mens de mer komplekse datatypene er søkt unngått. For enkelte av datatypene er det foretatt mindre endringer i definisjonen, slik at datatypen blir et rent subsett av tilsvarende HL7 datatype. Dette innebærer at de obligatoriske egenskaper ved de datatypene som er inkludert i utvalget, er tatt med, mens en del opsjoner som det ikke anses å være behov i løpet av det første året, er tatt ut. Unntak fra denne hovedregelen er angitt spesielt.
 
Gyldigheten for dette utvalget er ment å være minst et år. Da vil utvalget av datatyper (og opsjonene til disse) bli tatt opp til ny vurdering og nye datatyper kan da bli tatt i bruk i tilegg til disse. Skulle det vise seg å være konkrete behov for andre datatyper innen den tid, skal disse kunne tas i bruk først etter at det har vært gjennomført en intern høringsprosess på disse.
 
Kapittel 3 inneholder en beskrivelse av hvordan datatypene skal representeres i XML-syntaks.
 
Utskriftvennlig side: