IHE-Norge - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

Om IHE

IHE-Norge er nedlagt pga. manglende finansiering. Disse sidene er beholdt med hensyn til historikk. Sidene vil ikke bli oppdatert.

Beskrivelse av IHE – Integrating the Healtcare Enterprise.

Utskriftvennlig side: